දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන

දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. දරුවාගේ වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න. ළදරු අවදිය (newborn), මුල් ළමා අවදිය (toddlers), පෙර පාසැල් අවදිය (preschoolers), ළමා අවදිය (primary schoolers), නව යොවුන් අවදිය ගැන ලිපි. (teenagers) එමෙන්ම දරුවාගේ නින්ද (sleep), potty training, විනය හැසිරවීම (discipline) ආදිය ගැන ලිපි දහස් ගණනක්.

දරුවන්ගේ තරහ පාලනය කරන්නේ කෙසේද?
වයස අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ට පැයකට වැඩියෙන් ජංගම තිර නම් දෙන්නම එපා!
නව යොවුන් වියේ දරුවන්ගේ ස්වයංවින්දනය හසුරුවගන්නා අකාරය ගැන මඟ පෙන්වීමක්
හදිසි ළදරු මරණ සින්ඩ්‍රෝමය (SIDS)ට ගොදුරු වූ මොළකැටියාගේ මවගේ සෝචනීය අත්දැකීම
දරුවාට ජීවිත තක්සලාව තුල ඉගැන්විය යුතු අපූරු පාඩම්
ළදරුවෙකුගේ දිවි ගැලවු පුංචි Facebook  සටහන
ඔබේ නිතී අභිබවා යන මුරණ්ඩු දරුවන් මෙසේ හික්මවමු.
පොදු ස්ථාන වල හැසිරෙන ආකාරය පොඩ්ඩාට කියලා දෙමුද?
ඔබේ දරුවා දකුණත්ද? වමත්ද?
ඔබේ බබා අනෙක් අයට පහරදීම නතර කරන්නේ කෙසේද?
මගේ දරුවාගේ බර අඩු වෙන්නේ ඇයි?
දරුවන්ට ආහාර ගැනීමට බල කිරීම: ඔබත් ඔබේ දරුවාට ආහාර ගැනීමට බල කරනවාද?