නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර)

නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර)

නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර) (pre-teen and teen): ශාරීරික හා මානසික වෙනස්කම් ගැන දැනුවත් කරන ලිපි. ලිගිකත්වය හා සිරුරේ හැඩතල වල වෙනස්කම් ගැන ව්ස්තර. යොවුන් හැඟීම් සහ අභියෝග ගැන ලිපි. මල්වර වීම හා වැඩිහිටියෙකු බවට පත්වීම සම්බන්ධ ලිපි. නව යොවුන් ආකල්ප හා චින්නතනය ආදී දේ ආශ්‍රිත ලිපි නව යොවුන් ක්‍රියාකාරකම් (teen activities). ළමා අවදිය, අධ්‍යාපන ක්‍රම ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. නව යොවුන් ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. නව යොවුන් දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්.  දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ.
මල්වර වෙන වියේ වර්ධනය: මල්වර වෙන වියේ ඉන්න දෝණිගේ වර්ධනය මෙහෙම ඉහල නංවමු.
අම්මාගෙන් නව යොවුන් දියණියට ප්‍රේමය ගැන පාඩමක්
නව යොවුන් වියේ දරුවන්ගේ හැඟීම් දෙමාපියන් තේරුම් ගත යුත්තේ ඇයි?
මනසින් සවිමත් දරුවන් තනන මග
දරුවන් ගැටවර වියට එළඹෙන්නට කලින් කියා දිය යුතු හොඳ පුරුදු 10ක්
6 warning signs your child is a victim of bullying
ගැබ්ගෙල පිළිකාවට එරෙහි එන්නත ඔබේ දියණියට දැන් ලබා දෙන්නට පුළුවන්
ඉන්දියාවේ දරුවන් ඉක්මණින් මල්වර වීමට හේතු දන්නවද?
8 reasons why the world becomes a scary place for girls after puberty
දියණියගේ මල්වර වීම ගැන ඇය දැනුවත් කර තබන්නේ මෙහෙමයි
මල්වර දිනය මංගල්‍යක් නොකරගෙන එහි අරුත පුංචි දියණියට කියා දෙන්න.
10 SMS symbols used by tweens and teens to keep secrets