වර්ධනය

වර්ධනය

ළමා සන්ධිස්ථාන (childhood milestones), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය (childhood growth), මුල් ළමා සංවර්ධනය (early child development) ආශ්‍රිත ලිපි. ළමා අවශ්‍යතා (child requirements), ශාරීරික සංවර්ධනය (childhood Physical development), වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු. මානසික සංවර්ධනය (child's mental development), සමාජීය හා හැගීම් සංවර්ධනය (child social and emotional development) සම්බන්ධ ලිපි. කථනය හා භාෂාව සංවර්ධනය හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු සහිත ලිපි රැසක් ගෙන එමු. 
අවුරුදු 05 මාස 03 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
දරුවාගේ වයස මාස පහළොව: ළදරු සංවර්ධනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
වයස අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ට පැයකට වැඩියෙන් ජංගම තිර නම් දෙන්නම එපා!
ළදරුවන්ගේ සොදුරු ආදරය  ඔබටද?
ළමා තරබාරුකමට හේතු විය හැකි මේ පුරුදු වලින් දරුවා ඈත් කරමුද?
දරුවන් කරන කරදරකාරී දේවල්  4 ක්
තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි: සෙල්ලම් කරලා ඉවරයි
අවුරුදු 2ක් වයසැති දරුවාගේ  හැසිරීමේ ගැටලු
මගේ දරුවා කෑමට හරි හොරයි. නමුත් මට එය ගානක් නැත්තේ මේ නිසයි
තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි - ඇබැද්දියක් වෙලා
හිතුවක්කාර පුංචි ගවේෂකයා - එලියට යන්න හිතිලා
හැම අතින්ම හොඳ දරුවෙක් හදාගන්න උපදෙස් 5 ක්