ඕනෑම වයසකදී දරුවෙකුගේ විනය මෙසේ හැසිරවිය හැකිය.
තරහ ගිය ළමයෙකුගේ හැසිරීම හා කටයුතු කිරීමට  විශිෂ්ඨ ක්‍රම දහයක්
දරුවන්ට විනය, හික්මවීම සහ අවනතකම හුරුකල හැකි සාර්ථක ක්‍රම 10ක්
දඟ දරුවන්ගේ අවකල් ක්‍රියාවන් වැළක්විය හැක්කේ කෙසේද? දරුවන්ට දිය යුතු දෑ තුනක්
ඔබේ දරුවාට පහර දෙනවා වෙනුවට, මෙන්න මේ දේවල් 3 උත්සාහ කර නොබලන්නේ ඇයි?
ඔබ දරුණු දෙමව්පියෙක්ද? ඒ බව ඔබේ දරුවා තුලින් විදහා පාන්නේ මෙහෙමයි
මේ දැරිය මතකද? ඇය මේ සුප්‍රකට සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරුන් දෙපලගේ  ඥාතී දියණියයි
Remember this girl who was forced to study? Her relatives reveal what actually happened!
THIS disturbing clip of a child being beaten and forced to study is heartbreaking!
ඔබේ දරුවන් සටන් කිරීමෙන් හා පහර දීමෙන් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
මගේ පස් වියැති දරුවාට පහර දීමෙන් වැලකී සිටීමට මම යොදා ගත් පහසු උපක්රම 5ක්
දරුවන්ට සීමාවන් පනවන්නේ කොහොමද?