දරු ප්‍රසූතිය

දරු ප්‍රසූතිය

දරු ප්‍රසූතිය:
Simply Holding Hands Can Help Ease Labour Pain, Suggests Study
සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසුතිය සදහා මුහුණ දුන් මවගේ ගර්භාෂයෙන් මතු වු ගෝස් කැබැල්ල
දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු අම්මාගේ සුව පහසුව වෙනුවෙන් තාත්තාට කළ හැකි දේවල් 5ක්
ගැබිනි මව්වරුන්ගේ සිතෙහි දරු ප්‍රසුතිය ගැන ඇතිවෙන අෂ්ට මහ භය
සිසේරියන් සැත්කම් තුවාලය ඉක්මනින්ම, සම්පූර්ණයෙන්ම සුවකර ගනිමු
දරු ප්‍රසූතියේ අදියර තුන: ගර්භනී මව්වරුනට අගනා මගපෙන්වීමක්
සිසේරියන් සැත්කමේදී අලුත උපන් කිරි කැටියාට මැහුම් හයක් දාන්න සිදුවුන හැටි
සුබ දිනය උදාවෙන තුරු සීසේරියන් සැත්කම පමා කල අම්මාගේ දරුවා අනූනමයෙන් දිවිගලවා ගනියි 
මක් කළත් බඩ අඩුවෙන්නේ නැත්තේ Diastasis recti නිසා වෙන්න පුළුවන්
මිනිස් සිරුරක මහිමය විදාහලමින් දරු උපතේදී අස්ථින් එහා මෙහා වෙන ආකාරය
සාමාන්‍ය දරු උපත පහසු කරන ඉරියව් 4 ක්
එපිඩියුරල් වල හානි නිසා මෙම සංකූලතා ඇති වෙන්න  පුළුවන්