සීසේරියන් සැත්කම් වලට සීමාවක් තිබේද?
ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ මගේ මතක ශක්තියට මක් වෙලාද?
මළදරු උපත් ඇති වීමට හේතුව නූතන සමීක්ෂණ වලින් සොයා ගනී
දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - දහවෙනි මාසය
පසු-ප්‍රසව විශාදය (Postnatal Depression) නිසා ඔබත් කනස්සල්ලෙන්ද?
සිසේරියන් සැත්කමකින් පසු ඇතිවන සාමාන්‍ය සිදුවීම් ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
සිසේරියන් කැළලක හොඳ නරක ගැන ඔබේ සිතට නගින පැන වලට පිළිතුරු පෙළක්!
අවුරුදු දොලහක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්
ගැබිණි මවක් සුදානම් කර තිබිය යුතු හදිසි කලමනා මල්ල
දරු උපත දරුවාට දැනෙන විදිය ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?
මම මහත වැඩියි කියලා වසර 17 කට පසු මගේ සැමියා මා අතහැර ගියා
බබා ලැබුණේ සිසේරියන් සැත්කමකින් වුවත් සාමාන්‍ය විදිහට වුවත්, මේ අම්මි ඒ ගැන කියන කාරණා අහන්න