සාමන්‍ය දරු ප්‍රසුතියෙන් මෙලොව එළිය දකින්නට ගිය අවදානම් ඉරියව්වෙන් සිටි දරුවා මෙලොව අතහැර යයි
දරු ප්‍රසුතියේදි සහකරු අතින් අල්ලගෙන හිටියහම වේදනාව අඩුවෙනවාලු
ඔබට සිසේරියන් සැත්කමක් නිර්දේෂ කිරීමට තුඩු දිය හැකි හේතු 10ක්
Lotus Birth: The Popular Birth Trend That Could Cause Infection In Your Newborn
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු ඔබගේ ‌යෝනියේ ඇතිවෙන අපහසුතාවයන් 4 ක් හා එයට විසදුම්
Mother Shares Horrifying Experience After Anaesthesia Wears Off During C-Section
සීසේරියන් සැත්කමකට මුහුණ දුන් අම්මාට සාමාන්‍ය දරුඋපතක් සිදු කල මවක් කියන කථාව
නොමේරූ උපත් වළක්වන්න ඔබට කළ හැකි ‌දේවල් 7 ක්
Simply Holding Hands Can Help Ease Labour Pain, Suggests Study
සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසුතිය සදහා මුහුණ දුන් මවගේ ගර්භාෂයෙන් මතු වු ගෝස් කැබැල්ල
දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු අම්මාගේ සුව පහසුව වෙනුවෙන් තාත්තාට කළ හැකි දේවල් 5ක්
ගැබිනි මව්වරුන්ගේ සිතෙහි දරු ප්‍රසුතිය ගැන ඇතිවෙන අෂ්ට මහ භය