දරු ප්‍රසුතියේදි යෝනිය හා ඒ අවට ඉරියෑම ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
මව්පදවිය මවකගේ මොළයට බලපායි: සමීක්ෂණ වලින් හෙලිවේ
කොළඹ නගරය හා අවට රජයේ මාතෘ රෝහල් හා එහි වාසි අවාසි
සිසේරියන් සැත්කම අතරතුර බැරිවීමකින් බිළිඳාගේ මුහුණ කැපෙයි
 දරු ප්‍රසුතියට හොස්පිටල් යන්න කලින් මේ දේවල් මතක ඇතුව බෑග් එකට දා ගන්න
සාමන්‍ය දරු ප්‍රසුතියෙන් මෙලොව එළිය දකින්නට ගිය අවදානම් ඉරියව්වෙන් සිටි දරුවා මෙලොව අතහැර යයි
දරු ප්‍රසුතියේදි සහකරු අතින් අල්ලගෙන හිටියහම වේදනාව අඩුවෙනවාලු
ඔබට සිසේරියන් සැත්කමක් නිර්දේෂ කිරීමට තුඩු දිය හැකි හේතු 10ක්
Lotus Birth: The Popular Birth Trend That Could Cause Infection In Your Newborn
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු ඔබගේ ‌යෝනියේ ඇතිවෙන අපහසුතාවයන් 4 ක් හා එයට විසදුම්
Mother Shares Horrifying Experience After Anaesthesia Wears Off During C-Section
සීසේරියන් සැත්කමකට මුහුණ දුන් අම්මාට සාමාන්‍ය දරුඋපතක් සිදු කල මවක් කියන කථාව