නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර)

නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර) (pre-teen and teen): ශාරීරික හා මානසික වෙනස්කම් ගැන දැනුවත් කරන ලිපි. ලිගිකත්වය හා සිරුරේ හැඩතල වල වෙනස්කම් ගැන ව්ස්තර. යොවුන් හැඟීම් සහ අභියෝග ගැන ලිපි. මල්වර වීම හා වැඩිහිටියෙකු බවට පත්වීම සම්බන්ධ ලිපි. නව යොවුන් ආකල්ප හා චින්නතනය ආදී දේ ආශ්‍රිත ලිපි නව යොවුන් ක්‍රියාකාරකම් (teen activities). ළමා අවදිය, අධ්‍යාපන ක්‍රම ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. නව යොවුන් ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. නව යොවුන් දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්.  දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ.

දරුවන් අසාර්ථක කිරීමට තුඩු දෙන දෙමාපියන්ගේ දැඩි මතධාරී ආකල්ප කිහිපයක්
ගැබ්ගෙල පිළිකාවට එරෙහි එන්නත ඔබේ දියණියට දැන් ලබා දෙන්නට පුළුවන්
ඉන්දියාවේ දරුවන් ඉක්මණින් මල්වර වීමට හේතු දන්නවද?
8 reasons why the world becomes a scary place for girls after puberty
දියණියගේ මල්වර වීම ගැන ඇය දැනුවත් කර තබන්නේ මෙහෙමයි
මල්වර දිනය මංගල්‍යක් නොකරගෙන එහි අරුත පුංචි දියණියට කියා දෙන්න.
10 SMS symbols used by tweens and teens to keep secrets