මව්පදවිය

මව්පදවිය යනු සතුට, තැති ගැන්ම, බිය, නොඉවසිල්ල ආදී මෙකි නොකී හැඟීම් සමුදායක් සමඟ යන ගමනක්. මෙම ගමන ගැබ් ගැනීම (conception), ගර්භණී අවදිය (pregnancy), ප්‍රසූත කාලය (labour and birth), දරු ප්‍රසූතිය ඇතුළත්.  දරු පිළිසිඳගැනීමේ සිට දරු ප්‍රසූතිය දක්වා යන අද්විතීය ගමනක්. සාර්ථකව මව්පදවියට පා තැබීමට අවශ්‍ය සියලු දැනුවත්කම් ඉහත අවධි සියල්ලක් ආශ්‍රයෙන් ආදිය අපි ඔබට ගෙන එමු. එමෙන්ම, බබාට නම් (baby names), දරුවෙකු අහිමි වීම, ගබ්සාව හා මලදරු උපත් (child loss) ආදී සියල්ල ගැනද මනා දැනුවත් කිරීමක් කරමු.
ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ගර්භණීභාවය පරීක්ෂා කරන්න අපූරු ලුණු පරීක්ෂණයක්
Dads of Daughters: You Need to Treat Your Wife Better
පුරුෂ මදසරුභාවයට හේතු හා එයට පිලියම්
ගර්භනී සමයේ දියවැඩියාව ගැන අම්මලා න‌ොදන්න කරුණු
ගර්භණී සමයේ සිදු කෙරෙන ස්කෑන් පරීක්ෂණ පිළිබඳව දැනුවත්ද?
මිනිස් සිරුරක මහිමය විදාහලමින් දරු උපතේදී අස්ථින් එහා මෙහා වෙන ආකාරය
ගැබිණි මව්වරුන් හා බබාලා සම්බන්ධ ලාංකීය මිත්‍යා මත
සාමාන්‍ය දරු උපත පහසු කරන ඉරියව් 4 ක්
ලොවම නිදන මේ රාත්‍රියේ මම අවදියෙන්
බබාට නමක් තේරීමේදී මේ කාරණා මතක තබාගන්න
ගැබිනි මට අසුනක් නොදුන් ඔබ වෙත ලියමි