ගර්භණී අවදිය

ගර්භණී අවදිය: ඔබගේ ගර්භණී අවදිය මනා අවබෝධයකින් ගත කරන්නටත්, සුව පහසු මෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගැබිණි අවදියක් ගත කරන්නටත් උපකාර වන ලිපි පෙළක්. ඔබගේ ගර්භනී අවදියේ සතියෙන් සතිය කලලයේ වර්ධන විස්තර දැනගන්න මේ අඩවියට පිවිසෙන්න.
ගැබිනි සමයේ උදෑසන වමනය මට්ටු කරන්න ක්‍රම 10 ක්
The stages of labour: A guide for pregnant mums
ඉන්න බෑ අමාරුයි මොකද්ද මේ තුනටියේ කැක්කුම?
ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ගර්භනී සමයේ දියවැඩියාව ගැන අම්මලා න‌ොදන්න කරුණු
ගර්භණී සමයේ සිදු කෙරෙන ස්කෑන් පරීක්ෂණ පිළිබඳව දැනුවත්ද?
බබාට නමක් තේරීමේදී මේ කාරණා මතක තබාගන්න
ගැබිනි මට අසුනක් නොදුන් ඔබ වෙත ලියමි
ගර්භණි සමයේ ආරක්ෂිත හා අනාරක්ෂිත පළතුරු ගැන දැන ගනිමුද?
ගර්භණී කාලයේ අවසාන මාස කිහිපය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියළුම දේ
ගර්භණී අවදිය හතලිස්තුන්වන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන
ගර්භණී අවදිය හතලිස්දෙවන සතිය: කළලයේ වර්ධන සති සටහන