තුන්වන ත්‍රයිමාසිකය

තුන්වන ත්‍රයිමාසිකය

තුන්වන ත්‍රයිමාසිකය (third trimester) ඔබේ ගර්භනී අවධියේ අවසාන කාර්තුවයි. ඒ කියන්නේ 29වෙනි සතියෙ සිට 40 වැනි සතිය දක්වා කාලය. මේ මානසිකව හැඟීම් සමුදායක් එකිනෙකට ගැටෙන කාර්තුවක්. විඩාව, තෙහෙට්ටුව, කනස්සල්ල වගේම පැටියා එනතුරු ඇතිවන නොඉවසිල්ල සහ සතුට මේ හැමදේම මුසු වුණ කාර්තුවක්.