ගැබ්ගැනීම

මේ ඔබේ පළමු ගැබ්ගැනීම (pregnancy) වෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් දෙවන, තෙවන හෝ පසු කාලීන ගැබ් ගැනීමක් වන්නට පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ලිපි සමුදාය ඔබගේ ගැබ් ගැනීම ගැන කරුණු රාශියක් ඔබ වෙත පිරිනමයි. තවද ගැබ්ගෙන ඇති බවකියාපාන සලකුණු (pregnancy signs) හා ගැබිණි කාලයේ ඇතිවිය හැකි වෙනත් අපහසුතා ආදිය ගැනද දැනුම් සභාරයක් ගෙන දෙයි.
SFA පරීක්ෂණය (පුරුෂ මදසරුභාවය පරීක්ෂණය) ගැන විස්තර
ගර්භණීභාවය පරීක්ෂා කරන්න අපූරු ලුණු පරීක්ෂණයක්
පුරුෂ මදසරුභාවයට හේතු හා එයට පිලියම්
මව්වරුන්ගේ කිරි සිහිනය සැබෑ කරන IUI ප්‍රතිකාරය
ඔබ අම්මා කෙනෙක් වෙන්නද සුදානම්ද? මේ සලකුණු 13 බලන්න
ඔබ ගැබ් ගෙන ඇතැයි කියා පාන ගර්භනී ලක්ෂණ 12ක්
ගැබ්ගැනීම වැළක්විය හැකි ලිංගික ඉරියව් තුළින් ඔබේ ජීවිතය ප්‍රබෝධමත් කරගන්න
පිරිමි දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමට නම් ලිංගිකව එක් විය යුතු ලිංගික ඉරියව් ගැන දන්නවාද?
ගැහැණු දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමට නම් ලිංගිකව එක් විය යුතු ලිංගික ඉරියව් ගැන දන්නවාද?
උපත් පාලන පෙති (Birth Control Pills) ගැන ඔබ දත යුතු දේ
ඩිම්බ මෝචනය සිදුවෙන බව පෙන්වන ඔබේ සිරුරේ ඇති වන වෙනස්වීම් 9ක්
දරුවෙක් පිළිසිඳගැනීම ප්‍රමාද වීමට එක වැදගත් හේතුවක්