ගැබ්ගැනීම

ගැබ්ගැනීම

මේ ඔබේ පළමු ගැබ්ගැනීම (pregnancy) වෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් දෙවන, තෙවන හෝ පසු කාලීන ගැබ් ගැනීමක් වන්නට පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ලිපි සමුදාය ඔබගේ ගැබ් ගැනීම ගැන කරුණු රාශියක් ඔබ වෙත පිරිනමයි. තවද ගැබ්ගෙන ඇති බවකියාපාන සලකුණු (pregnancy signs) හා ගැබිණි කාලයේ ඇතිවිය හැකි වෙනත් අපහසුතා ආදිය ගැනද දැනුම් සභාරයක් ගෙන දෙයි.
ඔබේ කුසතුල වැඩෙන පැටියා දුවෙක් ද? පුතෙක් ද?
IUI ප්‍රතිකාරය අසාර්ථක වීමට හේතු 
ඔබට මුලින්ම දැනිය හැකි මුල් ගර්භනී ලක්ෂණ 6ක්
මව්වරුන්ගේ කිරි සිහිනය සැබෑ කරන්නට උදව් වන මොකද්ද මේ IVF ප්‍රතිකාරය?
ගැබ් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන සෑම කාන්තාවක්ම රුබෙල්ලා එන්නත ලබාගත යුතුද?
කාන්තාවගේ සශ්‍රීකත්වය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ සාර්ථක ස්වාභාවික පවුල් සැලසුම් ක්‍රම 4ක්
දරුවෙකු ගැන හිතන්න කලින් පුරුෂ පාර්ශවය කල යුතු දේවල්
ඔබේ ඉහළ සරුබව පෙන්වන සලකුණු 8 ක්
කාන්තාවකගේ වඳභාවය පෙන්වන සලකුණු සහ රෝග ලක්ෂණ
දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීම සදහා නොකල යුතු නමුත්  නිතර කරන වැරදි 8ක්
 බබාලා නැති අයට කරන්න පුළුවන් දේවල් හා යා යුතු තැන්
මව්පදවිය ලබන්නට සූදානම් වීමට උපදෙස්