මව්පදවිය

මව්පදවිය

මව්පදවිය යනු සතුට, තැති ගැන්ම, බිය, නොඉවසිල්ල ආදී මෙකි නොකී හැඟීම් සමුදායක් සමඟ යන ගමනක්. මෙම ගමන ගැබ් ගැනීම (conception), ගර්භණී අවදිය (pregnancy), ප්‍රසූත කාලය (labour and birth), දරු ප්‍රසූතිය ඇතුළත්.  දරු පිළිසිඳගැනීමේ සිට දරු ප්‍රසූතිය දක්වා යන අද්විතීය ගමනක්. සාර්ථකව මව්පදවියට පා තැබීමට අවශ්‍ය සියලු දැනුවත්කම් ඉහත අවධි සියල්ලක් ආශ්‍රයෙන් ආදිය අපි ඔබට ගෙන එමු. එමෙන්ම, බබාට නම් (baby names), දරුවෙකු අහිමි වීම, ගබ්සාව හා මලදරු උපත් (child loss) ආදී සියල්ල ගැනද මනා දැනුවත් කිරීමක් කරමු.
බබා ලැබෙන්න ඉද්දි ගෙවල් හදන්න හොද නැද්ද?
ගැබිනි මවක් කිසි සේත් නොසළකා හැරිය නොයුතු කාරණා
ගැබිණි මවක් ජලය පානය කළ යුත්තේ මෙහෙමයි
සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසුතිය සිදුවෙන විට ඔබේ සිරුර හැසිරෙන්නේ මෙහෙමයි
ගර්භනී සමයේ විටමින් ගැනීම පිළිබ්ඳව ගැබිනි මව්වරුනට මනා දැනුවත් කිරීමක්
ගැබිණි මව සඳහා නිවරදිව බෝධි පූජාවක් සිදු කිරීම
ගැබිණි මවට ඇතිවන දොලදුක ගැන ඔබත් අහලා තියෙනවාද?
කුස තුල සිටින දරුවාගේ ඉක්කාව සාමාන්‍යද?
කුස තුල සිටින දරුවාගේ මොලයේ වර්ධනය සදහා අම්මාට කල හැකි දේ
ඉක්මනින් ගැබ් ගැනීමට අගනා ඉගි 9 ක්
ගැබිනි මව්වරුන්ගේ වැදෑමහට  COVID-19 වින කරන බව නව අධ්‍යයනක් අනාවරණය කරයි
ඩවුන්ස් සින්ඩ්‍රෝම් දරුවා මෙලොවට බිහි කර හදා වඩා ගත් මවක්