මානසික ගැටළු

මානසික ගැටළු

දරුවන් හා වැඩිහිටියන් මුහුණ දිය හැකි මානසික රෝග (mental health issues), මානසික ආතතිය (anxiety), ජානමය රෝග (genetic disorders), කාංසාව (stress), මනෝ අසමතුලිතතා, මනෝ රෝග හඳුනාගැනීම හා ඒවාට පිළියම් හා ප්‍රතිකාර ආශ්‍රිත ලිපි
Moms ARE More Stressed Than Dads, According To A New Study
Why Men Don't Listen: 10 Reasons and How To Deal with Them
Marry An Intelligent Woman To Have A Better Life, Says Mental Health Expert
How Does Fighting In Front Of Your Kids Affect Their Long-Term Development?
අපිරිසිඳු යට ඇඳුම් නිසා කාන්තාවගේ ලිංගේන්ද්‍රියේ තුවාල ඇති වේ
සෙල්ෆි ගන්න ඇබ්බැහි වෙලාද? මෙය ප්‍රභල මානසික රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකියි
දරුවා ඔටිසම් (autism) රෝගයේ මූලික ලක්ෂණ පෙන්වනවා විය හැකිද?
සිනහසීමේ මානසික අවඩපීඩනය (සිනහසීමේ විශාදය/smiling depression) යනු කුමක්ද?
දස මසැති නිවුන් දරුවන් ඝාතනයට මව සැක කෙරේ; පශ්චාත් ප්‍රසව විශාදය ගැන ඔබ දන්නවාද?
දරුවන්ගේ මානසික රෝග කල්තියා පෙන්නුම් කරන අනතුරු ඇඟවීම්
පසු-ප්‍රසව විශාදය (Postnatal Depression) නිසා ඔබත් කනස්සල්ලෙන්ද?
Coping with breastfeeding issues and avoiding postnatal depression - what you need to know