දෙමාපියන්ට උපදෙස්

දෙමාපියන්ට උපදෙස් කොටසේ ළමා ආරක්ෂාව, දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම. දෙමාපිය ගැටළු ආදිය ගැන දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි රැසක් අඩංගුය.  දෙමාපියන්ට උපදෙස් තුළ සුභවාදී දරුවන් ඇතිදැඩි කිරීමට හා බුද්ධිමත් දෙමාපියන් වීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දෙමු. ළමා වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ළමා ආරක්ෂාව (Child protection), දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම (Parenting advise), දෙමාපිය ගැටළු (Parenting concerns) ආදිය ගැන දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි.
සෙල්ලම් උපකරණ මගින් දරුවන්ගේ අනාගතය විනාශ වෙයිද?
මේ සුප්‍රසිද්ධ ආහාර පිළිකාකාරක විය හැකි බව ඔබ දන්නවාද?
අවුරුදු 6ක් ව‌ෙන විට මගේ දුව තනියම කියවන්න ඉගෙන ගත්තේ මෙහෙමයි
අම්මයි දුවයි අතර බැඳීම තරම් බැඳීමක් ලොව තවත් නැහැලු
දරුවන්ගේ පිට මත පැට වු පොත් බෑගය කරන මේ හානිය ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
ජොන්සන් බේබි පවුඩර් වල අඩංගුව තිබු ඇස්බැස්ටෝස් සොයා ගනී
පුංචි ඇලෙක්ස් මරු තුරුලට ගත් කිරි ‌බෝතලය
දරුවන්ගේ මතක ශක්තිය වැඩි කරගන්නේ මෙහෙමයි
අන්තර්ජාලයේ මානසික රෝගින්ගේ බිල්ලක් වීමට ඔබේ දියණියට ඉඩ නොදෙන්න 
Identifying kids with high IQ: An age-by-age guide for parents
ආච්චිගේ ප්‍රෙශර් පෙත්ත නැති වෙලා සිද්ධ වුනු හදිය
ජංගම දුරකථනය බිලිගන්න සැදු පුංචි ඇස් දෙක