දෙමාපියන්ට උපදෙස්

දෙමාපියන්ට උපදෙස්

දෙමාපියන්ට උපදෙස් කොටසේ ළමා ආරක්ෂාව, දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම. දෙමාපිය ගැටළු ආදිය ගැන දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි රැසක් අඩංගුය.  දෙමාපියන්ට උපදෙස් තුළ සුභවාදී දරුවන් ඇතිදැඩි කිරීමට හා බුද්ධිමත් දෙමාපියන් වීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දෙමු. ළමා වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ළමා ආරක්ෂාව (Child protection), දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම (Parenting advise), දෙමාපිය ගැටළු (Parenting concerns) ආදිය ගැන දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි.
ගැහැණු ළමයෙක්ද - පිරිමි ළමයෙක්ද?
ගෙදර ඉඳලා බබා බලා ගන්න එකද, රැකියාවකට යන එකද ලේසිම?
ආත්තම්මයි සීයයි එක්ක දරුවන්ට සතුටුදායක ළමා කාලයක් තිළිණ කරන්න
දරුවන්ට දඬුවම් කරන දරදඬු දෙමව්පියන්ගේ ලක්ෂණ 15 ක්
අවුරුදු 2 කට අඩු දරුවන්ට මාස්ක් පැළදවීම අවදානම් විය හැකියි
දරුවන්ට කරුණාව උගන්වන්න ක්‍රම 6 ක්
අම්මා කෙනෙක්ට පුතෙක් වටින්නේ ඇයි කියලා දන්නවාද?
අතවර කිරීමෙන් මා ආරක්ෂා නොකළ අම්මේ
පියෙකු වු පසු මවකගේ වටිනාකම හඳුනාගත් පුතෙක් කියන කථාව
දුවෙක් සිටීමේ වටිනාකම ගැන කියන  විද්‍යාත්මක හේතු 7 ක්
නිවාඩු කාලේ ගෙදර ඉන්න පොඩ්ඩන්ට ළමා කතාන්දර 5 ක්
අම්මා ඔයා තරහින්ද? ඒත් මේ දේවල් 5 නම් කවදාවත් දරුවාට කියන්න එපා