දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම

දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම

දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම කොටසින් ළමා වයස් ඛාණ්ඩ අනුව; ළමා ආරක්ෂාව (Child safety) දරුවන් ලොකු මහත් කිරීම (Parenting advise) දෙමාපිය ගැටළු (Parenting Concerns) ළමා නිෂ්පාදන  ළමා කථා  කවි සහ සින්දු  ආදිය ගැන දෙමාපියන්ට උපදෙස් සමුදායක් ගෙන එයි. යහපත් ලෙස දරුවන් ලොකු මහත් කිරීමට දෙමප්පියන්ට මේ අවකාශය ඉතාමත් තෝතැන්නක් වනවා නිසැකයි.     
දරුවන්ට දඬුවම් කරන දරදඬු දෙමව්පියන්ගේ ලක්ෂණ 15 ක්
දරුවන්ට කරුණාව උගන්වන්න ක්‍රම 6 ක්
අම්මා කෙනෙක්ට පුතෙක් වටින්නේ ඇයි කියලා දන්නවාද?
දුවෙක් සිටීමේ වටිනාකම ගැන කියන  විද්‍යාත්මක හේතු 7 ක්
අම්මා ඔයා තරහින්ද? ඒත් මේ දේවල් 5 නම් කවදාවත් දරුවාට කියන්න එපා
ඔබේ දරුවා තුල අනිවාර්යයෙන්ම වගා කල යුතු යහපත් ගුණාංග 10 ක්
වගකීමෙන් යුත් තාත්තා කෙනෙක් කවදාවත්ම නොකරන දේවල් 14 ක්
ඔබ ඔබේ දරුවා හදාවඩා ගන්නා ක්‍රමය වැරදිද? මේ සලකුණු 8 බලන්න
නිතර බනින අම්මලාට සාර්ථක දියණියන් සිටිනවාලු. ඒ ඇත්තද?
දරුවා ෆෝන් එකේ ඉන්න වෙලාව නෙවෙයි, ෆෝන් එකේ ඉඳන් කරන්නේ මොනවද කියා බලන්න
අද සිටම නැවැත්විය යුතු, ඔබේ පුතුට ඔබ කියනා දේවල් 10ක්
උපතේ සිට මාස 24 දක්වා දරුවන්ට කියවන්න හුරු කරන්නේ මෙහෙමයි