කුස්සියේ වැඩ අතරතුර රත් වු ලිපි මත වැරදිමකින් තැබු දරුවාට අත් වු ඉරණම 
Warning To Parents: The Viral 'Skull-Breaker' TikTok Challenge Is Causing Severe Injuries
ඔබේ දරුවාට කොට්ටයක් නොදෙන්න හේතු 5 ක් මෙන්න
දරුවාව අල්ලන විධියෙන් හානිකර බව තේරුම් ගන්නට දරුවන්ට උගන්වමු!
වැරදීමකින්වත් බබාව ඇඳුම් මාරු කරන මේසය මත තනියම තබා යන්න එපා
ආන්ත්‍රරාවයි: Bouncy Castles වල අනතුරු වලින් ඔබේ දරුවා ආරක්ෂා කරගන්න
ඇදෙන් වැටිලා මොළයට හානි වු බබාගේ අම්මා කියන අනුවේදනීය කථාව
"I Found My 8-Year-Old Daughter Watching Porn On The Family iPad!"
විදුලි පඩිපෙළෙන් වැටුන දරුවාට ජීවිතය අහිමි වුනේ මෙහෙමයි
නොසිතූ ලෙස වයස අවුරුදු 8 ක දියණිය බිලිගත් උපන්දින බැලුම
කුඩා දැරියන් වූල් බෑන්ඩ් මැණික් කටුවෙහි පැළඳීමේ භයානක කම
මූණේ ඉතිරි වුන මව්කිරි නිසා බබාට එල්ල වු මී ප්‍රහාරය