විවාහය හා පවුල් ජීවිතය

විවාහය හා පවුල් ජීවිතය

විවාහය හා පවුල් ජීවිතය ඔබේ සහ සහකරු සමග සුන්දර විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්නට අවශ්‍ය සහය සහයෝගය සහ ලිපි සමූහයක් මෙතනින්. ලිංගික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇති ගැටළු වලට පිළිතුරු මෙතැනින්. සැකය ඊර්ෂ්‍යාව අනුව අනවබෝධය වැනි විවාහ ජීවිතයේ ඇතිවන ග වන ගැටලු සමථයකට පත් කරගන්නට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම මෙතැනින්. එපමණක් නොව සම්ප්‍රදායෙන් පිට සාමාන්‍ය විස්තර පවා මෙතැනින් කියවන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා
ලිංගිකව එක්වීමෙදී මුඛ ආවරණ පළඳින්නට සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් උපදෙස් දෙති
අසාමාන්‍ය ලිංගික ආශාවන් 6ක්
අඩු ලිංගික හැසිරීම  කලින්ම ආර්තවහරණය සිදුවීමට හේතු වනවාලු
ශුක්‍රාණු ගිලීම නිසා දැඩි ආසාදනයකට ලක්වූ කාන්තාවක්
ඔබේ රතී සුවයෙන් උණුසුම් කල හැකි නිවසේ ස්ථාන 10 ක්
සංසර්ගයෙන් පසු ශුක්‍රාණු යෝනියෙන් පිටතට ගලා ඒම සාමාන්‍යයද?
ලිංගිකව එක් වීම වේදනාවක් කරන වැජිනිස්මස් රෝගය පිලිබඳව දැනුවත් වෙමු.
අලුතින් දෙමව්පියන් වු අයට පළපුරුදු මව්වරුන් ගෙන් රසබර ලිංගික රහස් 8 ක්
දික්කසාදයට බලපාන හේතු 8ක්
පැය 24 ම නිවසට කොටු වු විවාහය මට තිත්ත වුනා
ලිංගික අනුකූලතාව පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු කරුණා කිහිපයක්
ශිෂ්ණය පමණට වඩා විශාල නම් ලිංගිකව එක්වෙන්නේ කොහොමද?