රෝග සහ හදිසි අනතුරු

රෝග සහ හදිසි අනතුරු

රෝග සහ හදිසි අනතුරු: ලෙඩ රෝග වලින් මිදෙන ක්‍රම ගැන දැනුවත් කිරීම්. හදිසි අනතුරු (accidents), හදිසි රෝග තත්ත්ව, හර්ද රෝග (heart disease) වැනි තත්ත්ව වලට මුහුණ දෙන ආකාරය හා වටිනා සම්බන්ධිකරණ මුලස්ථාන අංක සහ විස්තර.  ප්‍රථමාධාර (first aid), ප්‍රථමාධාර (first aid) දිය යුතු අවස්ථා සහ අනුගමනය කල යුතු පිළිවෙත් ආශ්‍රිත ලිපි. වසංගත තත්ත්ව (epidemics) පිලිබඳ දැනුවත් කරන ලිපි
පින්සිද්ද වෙනවා. එළියට නම් බහින්න එපා!
COVID-19 ශරීරගතවීදැයි සැකසහිත නම් ඔබ ගත යුතු පියවර මොනවාද?
නව කොරෝනා වයිරසය පිළිබඳව විශේෂයෙන් ඵල කළ ලිපි 11ක එකතුවක්
COVID-19 ගැන මිත්‍යා මත පරදන සත්‍යය කරුණු 9ක්
කොවිඩ්-19 වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් රෝග ස්වභාවයේ අත්දැකීම් විස්තර කරයි
අලුත උපන් දරුවාට වැළඳිය හැකි කහ උණ අවබෝධ කරගන්නේ මෙහෙමයි
5 Top Childhood Cancers: A Comprehensive Guide For Parents
වෙට් ටිෂූ වල ඇතිී MI නිසා දරුවන්ට ආසාත්මිකතා ඇතිවිය හැකියි
මයික්‍රෝවේව් උදුන භාවිතා කිරීමෙන් පිළිකා ඇති වෙනවාද
මිත්‍යාවෙන් බැහැරව, නව්‍ය කොරෝනා වයිරසය ගැන විද්‍යාත්මක පෙන්වාදීමක්
How You Can Protect Your Family From The Wuhan Virus
කැමරාවක ෆ්ලෑෂ් එළියෙන් දරුවන්ගේ ඇස් පෙනීම නැතිවී අන්ධභාවය ඇතිවිය හැකිද?