වර්ධනය

පෙර පාසැල් සන්ධිස්ථාන (preschool childhood milestones), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය (preschool childhood growth), මුල් ළමා සංවර්ධනය (early childhood development) ආශ්‍රිත ලිපි. පෙර පාසැල් අවශ්‍යතා, ශාරීරික සංවර්ධනය (physical development), වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු. මානසික සංවර්ධනය (mental health), සමාජීය හා හැගීම් සංවර්ධනය (social and emotional development) සම්බන්ධ ලිපි. කථනය හා භාෂාව සංවර්ධනය (speech and language) හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු සහිත ලිපි රැසක් ගෙන එමු. 

දරුවන්ට  සෙල්ලම් බඩු බොහොමයක් තිබීම ඔවුන්ගේ වර්ධනයට හානිදායක විය හැකිය
පෙර පාසලෙන් දෙමාපියන්ට උගත හැකි දරුවන්ට වටිනා වැකි 5ක්
දරුවාට භාෂාවන් වැඩි ගණනක් කතාකිරීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්නේ කෙසේද?
පොප් සංගීතයෙන් දරුවාට ලැබෙන විශ්මයජනක ප්‍රතිඵල 3ක්
ඔබේ වැඩුනු දරුවා තවමත් පුංචි දරුවෙකු සේ කතා කරයි නම් කල යුත්තේ කුමක්ද?
දරුවෙකු නිශ්චිත දින චර්යාවකට හැඩ ගැස්විය යුත්තේ ඇයි?
පොඩ්ඩාව පෙර පාසැල් යැවීමට පෙර සුදානමක්
දරුවන්ට අරපිරිමැස්ම ගැන කුඩා කළ සිටම හුරුකරන්නේ කොහොමද?
පුංචි පැටියාට පාඩුවේ කරන්න දෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක්
පාසලේ ගුරුවරුන් සමග දරුවාට ගැටළු ඇති දැයි දැනගන්නේ කොහොමද?
පුංචිම කාලේ පටන් STEM ක්‍රමය අනුව දරුවාගේ අධ්‍යාපනය ගොඩනගන්න ඉවහල් වන කරුණු කිහිපයක්
ඔබේ දරුවාට උස යාම වැඩි කරගන්න උදව් වන පහසු ව්‍යායාම් ක්‍රම 4 ක්