වැඩිහිටියන්

වැඩිහිටියන්

වැඩිහිටියන්ට ලබාදෙන එන්නත්  
යෝනිය කැසීමට හේතු සහ ඊට නිවසේදීම කළ හැකි ප්‍රතිකාර 8ක්
අම්මලාට තාත්තලාට වඩා නින්ද අවශ්‍ය වෙනවාලු
දෙමාපියන්ට පීඩා කරන මොකද්ද මේ ආතරයිටීස් රෝගය
වේගවත් පහරකින් ඔබේ ශිෂ්ණය තුවාල විය හැක්කේ ‌‌මෙහෙමයි
ඔබේ සහකරුගේ නිරෝගී බව ගැන ශුක්‍රාණුු වල පාට කියන කථා
ප්‍රසුතියෙන් පසු පමණට වඩා බර අඩුවීම තයිරොක්සින් ගැටළුවක්  නිසා වෙන්න පුළුවන්
සුදයාම සදහා හේතුවෙන දීලීර ආසාදනය ගැන ඔබ නොදන්නා බොහෝ කාරණා
විද්‍යාවට අනුව පිරිමින් වයස අවුරුදු 40 ඉක්මවන තුරු පරිණත වෙන්නේ නෑලූ.
බඩ අඩු කර ගැනීම සදහා විද්‍යාත්මකව තහවුරු කළ  ක්‍රම 7 ක්