වැඩිහිටියන්

වැඩිහිටියන්

වැඩිහිටියන්ට ලබාදෙන එන්නත්  
ඔබත් දකින දකින තැන නිදි කිරා වැටෙනවාද? එසේ නම් ප්‍රවේශමෙන්
ඔබේ පියයුරු හා පියයුරු පිළිකා ගැන වැදගත් කරුණා 21 ක්
කොවිඩ් 19 විසින් වැඩිපුර වින කරන අපේ වැඩිහිටි පරපුර ආරක්ෂා කරගනිමු
ඔබේ පියයුරු ඔබට පැවසීමට උත්සාහ කරන පුදුමාකාර දේවල් 7 ක්
දිගු වේලාවක් වැසිකිළියේ වාඩි වි සිටි ඔහුගේ ගුද මාර්ගය, ගුදයෙන් එලියට ආවේ ඇයි?
ඔබට නිතර දැනෙන මහන්සිය මේ රෝග 5 ට අදාල ‌රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකියි
පුරුෂයෙකුගේ වඳභාවය පෙන්වන සලකුණු සහ රෝග ලක්ෂණ
යෝනියේ සුවඳ පවත්වා ගන්න ඔබ ගත යුතු සනීපාරක්ෂක පියවර 7 ක්
ඔසප් වේදනා වලට නිවසේදී කල හැකි ප්‍රතිකාර හා එය ඇතිවීමට හේතු 7ක්
යෝනිය ආසේක කිරීම නිසා ඔබේ යෝනියට සිදුවන බලපෑම් 7ක්
යෝනිය කැසීමට හේතු සහ ඊට නිවසේදීම කළ හැකි ප්‍රතිකාර 8ක්
අම්මලාට තාත්තලාට වඩා නින්ද අවශ්‍ය වෙනවාලු