අසාඩ් ඛාන් රාවෝ දැනටමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උනන්දුවක් දක්වන හැඩයි!
අයිශ්වර්යා රායි 44 වැනි වියට පා තබයි.
මන්දිරාට සිහින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පෙනුමක් දුන් සරල ආහාරය
කරීනා කපුර්ගේ නිෂ්පාදකයින්, ඇගේ පුතනුවන් රුගත කිරීම් වලට ගෙන ඒම තහනම් කරයි!
පුංචි ජෝජ් කුමරු පාසැල් දිවියට පා තබයි
ඉශිතාගේ  ඇත්ත හස්බන්ඩ් ඉන්ස්පෙක්ටර් අභිෂේක් කියා ඔබ දන්නවාද?
මට ප්‍රතිඵල දුන් කරීනා කපුර්ගේ ව්‍යායාම ක්‍රමය
අයිශ්වර්යා හා අභිෂේක් ආරධ්‍යා බච්චන්ව ඇයගේ මුලාරම්භය වෙත ගෙන යයි.
ස්වාධීන දියණියක ලොකුමහත් කරන හැටි සුෂ්මිතා සෙන් 4 වතාවක් ලොවට පෙන්වයි
අමිතාබ් තමන්ගේ රසිකයන්ට කතා කරන්න හැම ඉරිදාකම යනවිට මිණිපිරිය ආරධ්‍යාත් යනවා
දරුවන් වෙනුවෙන් ෂාරුක් අත්හරින්න කැමති පුරුද්ද දන්නවද?
තම පියාණන්ගේ අභාවයත් සමගම කම්පනයට පත්වූ තම ලේලිය වෙනුවෙන් අමිතාබ් බච්චන් කළ සංවේදී සටහනක්