විලාසිතා හා රූපලාවන්‍ය

විලාසිතා හා රූපලාවන්‍ය

විලාසිතා හා රූපලාවන්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් (fashion), ආභරණ, ළමා වැඩිහිටි වයසට සරිලන විලාසිතා, රූපලාවන්‍ය (beauty), කොණ්ඩා සැකසුම් (hair styles), ශරීරය සුන්දරව තබාගැනීමේ ක්‍රමවේද ආදිය ගැන ලිපි
නිවසේදි ආරක්ෂිතව පෞද්ගලික ප්‍රදේශයේ රෝම ඉවත් කරගන්නේ මෙහෙමයි
ඉන්දියානු සුරූපිනියන්ගේ රුව ඔප් නංවන ලස්සන වීමේ රහස් 15 ක්
ස්වාභාවිකව ඔබේ හිස කෙස් වර්ණ ගන්වන්න ක්‍රම 7 ක්
ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවික ෆේස් පැක් 9ක්
ඔබේ වියළි හා හානි වු කෙස් කළඹට නිවසේදි කල හැකි සත්කාර 13 ක්
වියළි බවින් මැකී යන ඔබේ සමේ දීප්තිය වැඩි කිරීමට පිළියම් 8 ක්
මුහුණේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කල හැකි ‌වේදනාව අඩු ක්‍රම 9  ක්
ඔබේ කොණ්ඩය ඉක්මණින්ම දිගට වවාගන්න ක්‍රම 13 ක්
නිවසට වී ඉන්න ගමන් ඇහි බැමි හැඩ කර ගනිමුද?
පෞද්ගලික ප්‍රදේශ වල රෝම ඉවත් කිරීම සදහා මග පෙන්වීම
වැඩ්ඩෙක් වගේ ගෙදරදීම ඔබේ කොණ්ඩය ලස්සනට කපාගන්නේ මෙහෙමයි!
හිසකෙස් හරියට යනවා නේද? මෙන්න ‌හේතු 7ක්