විවාහය හා පවුල් ජීවිතය

විවාහය හා පවුල් ජීවිතය

විවාහය හා පවුල් ජීවිතය ඔබේ සහ සහකරු සමග සුන්දර විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්නට අවශ්‍ය සහය සහයෝගය සහ ලිපි සමූහයක් මෙතනින්. ලිංගික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇති ගැටළු වලට පිළිතුරු මෙතැනින්. සැකය ඊර්ෂ්‍යාව අනුව අනවබෝධය වැනි විවාහ ජීවිතයේ ඇතිවන ග වන ගැටලු සමථයකට පත් කරගන්නට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම මෙතැනින්. එපමණක් නොව සම්ප්‍රදායෙන් පිට සාමාන්‍ය විස්තර පවා මෙතැනින් කියවන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා
දරුවාගේ ඉපදීම ඔබේ විවාහයට බලපෑ හැකි ආකාර සහ ඒවාට විසඳුම් 8ක් 
උපත් පාලනය සහ උපත් පාලන ක්‍රම යනු මොනවාද?
ඔබේ සැමියත් එක්ක කරන රණ්ඩු නවත්වන්නේ මෙහෙමයි
ඔබ දෙපලට වඩාත් සමීප විය හැකි ලිංගික ඉරියව් 7 ක්
කොරෝනා සමයේ ආරක්ෂිත ලෙස එකතු වෙන්න ලිංගික ඉරියව් 16ක්
බිරිඳට ඇය පතන ආදරය දෙන්න ක්‍රම 100 ක්
කෝවිඩ් හා ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවාද?
බිරිඳ පවසන දේවල් සහ ඇය සැබවින්ම අදහස් කරන දේ
සැමියෙකුට දැනෙන්න ආදරය හා අගය කරන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි දේවල් 50 ක්
බබා ලැබුනාට පස්සේ මගේ සැමියාට මා ආකර්ෂණීය නැතිලු
ඔබේ නෑනා සමඟ සුහදතාවය වර්ධනය කරගන්නේ කෙසේද?
දරුවන් ලැබුනු පසු විවාහය තුළ ආදරය අඩු වනවාද?