විවේකය සහ සංචාරය

විවේකය සහ සංචාරය ඔබේ විවේක කාලයේ සංචාරයක් කරන්නට තීරණය කරනවා වෙන්නටඇති. එහෙම නැතිනම්, නිවසේ ඉඳලම නිවාඩුව නිස්කලංකව ගත කරන්නට තීරණය කරනවා ඇති. එය කෙසේ වෙතත්, ඔබට අනර්ඝ අදහස් යෝජනා, කරන්නට ක්‍රියාකාරකම් වැනි නොයෙක් දේ ගැන නානාවිධ දැනුවත් කිරීම් මේ අඩවියෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. විවේකය සහ සංචාරය සංචාරය සහ නිවාඩු සැලසුම් කිරීම (travel and holiday planning), නිවාඩු නිඛේතන, සංචාරයට අදහස් (travel ideas), සති අන්ත නිවාඩු (weekends), දිග නිවාඩු (long weekends), කෙටි නිවාඩු ආදිය ගැන ලිපි  

ගිනි ජාලාවක් වන්නට ගිය උපන් දින සැමරුම!
අතීතයේ අප කළ සෙල්ලම් දරුවන්ගෙන් ගිලිහී යන්න දෙන්න එපා
කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය බලන්නට තව ගියේ නැද්ද?
මේ පුංචි ජපන් බබාත් එයාගේ පුංචි බලු සුරතලාත් මේ දසුන් වලින් ඔබ කුල්මත් කරාවි
තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි - කුරුලු පිහාටු පොත
පොඩ්ඩොත් එක්ක විනෝද ගමනක් යද්දි ගෙන යා යුතු කළමනා ලැයිස්තුව
සති අන්තයේ කොළඹ අවට නොමිලේම වගේ සුපිරි නිවාඩුවක්
විනාඩි තුනකට මුළු ඇමෙරිකාවම නිහඬ කළ පුංචි අංජලිකා
ගෙදර තියෙන අඩුම කුඩුම වලින් තම පුතුට ක්ලේ (Play Doh) හදා දුන් අපූරු අම්මා කෙනෙක්
දරුවන්ගේ ඡායාරූප ගන්නා විට දෙමාපියන්ට වන අතපසුවීම් 5 ක්
මිලට ගන්න බැරි ගමේ සුන්දරත්වයේ ඉමිහිරි සතුට දරුවන්ට විඳින්න දෙන්න
අතීතයෙන් දෙමාපියන්ට පාඩමක්: කඩේ ගන්න නැති මේ සෙල්ලම් බඩු ඔබට මතකද?