එන්නත්

එන්නත්

එන්නත්: අදාළ වයස් වලට අදාළ එන්නත් වර්ග (vaccinations) හා ඒවා පිලිබඳ වෙනත් දත්ත අඩංගු ලිපි.
දිගු වේලාවක් වැසිකිළියේ වාඩි වි සිටි ඔහුගේ ගුද මාර්ගය, ගුදයෙන් එලියට ආවේ ඇයි?
ඔබට නිතර දැනෙන මහන්සිය මේ රෝග 5 ට අදාල ‌රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකියි
පුරුෂයෙකුගේ වඳභාවය පෙන්වන සලකුණු සහ රෝග ලක්ෂණ
යෝනියේ සුවඳ පවත්වා ගන්න ඔබ ගත යුතු සනීපාරක්ෂක පියවර 7 ක්
ඔසප් වේදනා වලට නිවසේදී කල හැකි ප්‍රතිකාර හා එය ඇතිවීමට හේතු 7ක්
යෝනිය ආසේක කිරීම නිසා ඔබේ යෝනියට සිදුවන බලපෑම් 7ක්
බබාට බෙහෙත් විදින්නේ ගමේ ක්ලිනික් එකෙන්ද ප්‍රයිවට් ක්ලිනික් එකෙන්ද??
අත්සේදීමේ බලය ගුරුවරියක් ලොවට ඔප්පු කර පෙන්වු හැටි
යෝනිය කැසීමට හේතු සහ ඊට නිවසේදීම කළ හැකි ප්‍රතිකාර 8ක්
පිරිමි දරුවාගේ පෙරහම රැකබලා ගැනීමේදී අපි කරන වැරදි 3 ක්
ලෝකයා අනතුරේ හෙළන ප්‍රති එන්නත් ව්‍යාපාරය
අම්මලාට තාත්තලාට වඩා නින්ද අවශ්‍ය වෙනවාලු