රෝග සහ අසාත්මිකතා

රෝග සහ අසාත්මිකතා

රෝග සහ අසාත්මිකතා ලෙඩ රෝග වලින් මිදෙන් ක්‍රම ගැන දැනුවත් කිරීම්. හදිසි අනතුරු (accidents), හදිසි රෝග තත්ත්ව, හර්ද රෝග (heart disease) වැනි තත්ත්ව වලට මුහුණ දෙන ආකාරය හා වටිනා සම්බන්ධිකරණ මුලස්ථාන අංක සහ විස්තර.  ප්‍රථමාධාර (first aid), ප්‍රථමාධාර (first aid) දිය යුතු අවස්ථා සහ අනුගමනය කල යුතු පිළිවෙත් ආශ්‍රිත ලිපි. වසංගත තත්ත්ව (epidemics) පිලිබඳ දැනුවත් කරන ලිපි
COVID-19 ගැන මිත්‍යා මත පරදන සත්‍යය කරුණු 9ක්
අලුත උපන් දරුවාට වැළඳිය හැකි කහ උණ අවබෝධ කරගන්නේ මෙහෙමයි
වෙට් ටිෂූ වල ඇතිී MI නිසා දරුවන්ට ආසාත්මිකතා ඇතිවිය හැකියි
How You Can Protect Your Family From The Wuhan Virus
කැමරාවක ෆ්ලෑෂ් එළියෙන් දරුවන්ගේ ඇස් පෙනීම නැතිවී අන්ධභාවය ඇතිවිය හැකිද?
දූ දරුවන්ගේ පපුවේ සෙම වැඩි කරන නියුමෝනියාව ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
ලංකාවේ දෙමාපියන්ට තම පවුල් කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා කළ හැකි ක්‍රම 20ක්
Vicious Viruses Lurking Inside A Shopping Cart Puts Baby In ICU!
Mum Accidentally Burns Baby After Leaving Her On A Hot Stove
5 Soothing Home Remedies For Your Child's Fever
දෙමාපියන්ට පීඩා කරන මොකද්ද මේ ආතරයිටීස් රෝගය
දෙවියනේ මේ ඩිස්නි කුමරියකගේ ඇස් දෙකක් නම් නොවේ