හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර
The Dangers Of Baby Walkers: Unattended 8-Month-Old Drowns In Shallow Water
Toddler Swallows 21 Magnetic Beads, Baring Dangers Of Magnetic Toys
දිනපතා කන පිරිසිදු කළ කාන්තාවක් හිස් කබල කන බැක්ටීරියා ආසාදනයක් ලබයි
හිතුවක්කාර පුංචි ගවේෂකයා: ඔලුව වැදිලා ප්‍රශ්න ගොඩයි
හදිසියේ උගුරේ යමක් හිර වූ විට බිළිඳෙකු බේරා ගන්නේ මෙහෙමයි
දරුවාගේ නාසයෙන් රුධිරය පිට වුනොත් ඔබ කළයුත්තේ කුමක්ද?
දරුවෙකුට අනතුරකදී යථාතත්වයට පත් කර ගැනීම
දරුවන්ගේ හිසට ඇතිවිය හැකි අනතුරු වළකා ගන්නේ කොහොමද?
දරුවාගේ ඔලුව වැදිලා ගෙඩි ගැහුනොත්...