ළමා අවදිය (අවු 5ත් 12ත් අතර)

ළමා අවදිය (අවු 5ත් 12ත් අතර), අධ්‍යාපන ක්‍රම ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. ළමාවිය සංධිස්ථාන (child development) පියවරෙන් පියවර ඔබේ දරුවාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. ළමා ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්.  දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. ළමා වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න. අධ්‍යාපන ක්‍රම, සන්ධිස්ථාන, වසරෙන් වසරට වර්ධනය, ළමා සංවර්ධනය, ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ආදිය ගැන ලිපි රැසක්

ඔබේ බබා අනෙක් අයට පහරදීම නතර කරන්නේ කෙසේද?
ළමුන්ගේ දන්ත ගැටලු: මෙන්න ඒ සදහා විශේෂඥ උපදෙස්
දරුවන්ට පහර දීම නිසා පසුකාලීනව ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් තුල ගැටළු මතුකරයි.
දරුවන්ට  කෑගැසීම: දරුවන්ට  කෑගැසීම සුදුසු නොවන්නේ ඇයි?
මගේ අවුරුදු තුනක් වු පුංචි පැටියාට ලියන්න හුරු කලේ මෙහෙමයි.
දරුවා හික්මවීම : දරුවා පහසුවෙන් හික්මවා ගන්නේ කෙසේද?
ළදරුවන්ගේ සොදුරු ආදරය  ඔබටද?
ගුටි දීම නිසා දරුවන් වැඩුණු පසු සමාජ-භීතිකාව, හීනමානය සහ මානසික අබාධ පෙන්නුම් කරයි
ඔබේ දරුවන් ආචාරශීලී කරන්න නම් මේ දේවල් වලින් වළකින්න.
ඇන්ටිබයටික්ස් Antibiotics නොහොත් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු
ළමා තරබාරුකම: ළමා තරබාරුකමට හේතු විය හැකි මේ පුරුදු වලින් දරුවා ඈත් කරමුද?
සතියකින් ඔබේ දරුවාට පොටිය භාවිතා කිරීමට  පුහුණුව?