ළදරුවෙකුගේ දිවි ගැලවු පුංචි Facebook  සටහන
දරුවාගේ උගුරේ ආසාදනය වීම බැක්ටීරියා ආසාදනයක් විය හැකිද?
රාත්‍රියේ නොනිදනා රෝගී වු පුංචි පැටියා සනසන්නේ කොහොමද?
දරුවන්ට ඇතිවෙන බරපතළ රෝග ලක්ෂණ
දරුවන්ගේ වමනය: ඔබ දත යුතු දේ
දරුවන්ට බෝවෙන රෝග
දරුවාගේ වමනය කහ පැහැයක් ගත්තා. දරුවා මිය යන්නට තිබුනා
ළමුන් තුළ මෙනින්ජයිටිස්: පුංචි දැරියකට අත්පා අහිමි කල රෝගය
දරුවන්ට සිදුවෙන අනතුරු: පුංචි දියණියට මරු කැඳවූ කොණ්ඩ පටිය
දරුවන් TV නැරඹීම දරුවාගේ වර්ධනය වන මොළයට  සුදුසුද?
ඔබේ දරුවාගේ කෑම වලට පිඹීම නොකළ යුත්තේ මෙන්න මේ නිසයි.
මාස දහයේදී අවුරුදු හයක බරට ලගා වු යෝධ කෙල්ල