හදිසි ළදරු මරණ සින්ඩ්‍රෝමය (SIDS)ට ගොදුරු වූ මොළකැටියාගේ මවගේ සෝචනීය අත්දැකීම
දරුවන්ට රාත්‍රියට සුව නින්දක් ගෙන එන ආහාර
දරුවා නිදිකරවීම: ඔබේ දරුවා නිවසෙන් පිට නිදිකරවන්නේ මෙහෙමයි
මගේ දියණිය රාත්‍රී අටට නිදි කරන්න හුරු කලේ මෙහෙමයි
දරුවා රෑ මැද්දේ නපුරු සිහින වලින් අවදි වනවාද? ඔබ ඊට කල යුත්තේ කුමක්ද?
නළවගන්න අමාරු බබාලව නළවගන්න මේ ක්‍රම අනුගමනය කර බලන්න
දරුවා නිදි කරන්න පිළියම් 11 ක්
දරුවන් ඉක්මනට නින්දට යැවීම ඔබටත් වැදගත් වන්නේ ඇයි?
"අම්මි මම තව ටිකක් ඇහැරිලා ඉන්නද?" ඔබ මීට "එපා" කිව යුතු ඇයි?
තනිවම ඇඳක දරුවට නිදාගන්න පුරුදු කරන්නේ මෙහෙමයි