දරුවාට ජීවිත තක්සලාව තුල ඉගැන්විය යුතු අපූරු පාඩම්
ළමා විය ගැන දරුවාගේ මතකය මැකී යන්නට පටන් ගන්නේ කුමන වයසේදීද?
දරුවන් සඳහා කියවීම: ඔබේ දරුවාට කියවීමේ පුරුද්ද මෙසේ ඇති කරමු.
වේලාවට වැඩ කිරීම: මොකද්ද මේ "be punctual?!"
දරුවාට භාෂාවන් වැඩි ගණනක් කතාකිරීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්නේ කෙසේද?
පොප් සංගීතයෙන් දරුවාට ලැබෙන විශ්මයජනක ප්‍රතිඵල 3ක්
ඔබේ වැඩුනු දරුවා තවමත් පුංචි දරුවෙකු සේ කතා කරයි නම් කල යුත්තේ කුමක්ද?
දරුවෙකු නිශ්චිත දින චර්යාවකට හැඩ ගැස්විය යුත්තේ ඇයි?
දරුවන්ට අරපිරිමැස්ම ගැන කුඩා කළ සිටම හුරුකරන්නේ කොහොමද?
පාසලේ ගුරුවරුන් සමග දරුවාට ගැටළු ඇති දැයි දැනගන්නේ කොහොමද?
ඔබේ දරුවාට උස යාම වැඩි කරගන්න උදව් වන පහසු ව්‍යායාම් ක්‍රම 4 ක්
විද්‍යාත්මකව තහවුරු වු සාර්ථක සිසුන්ගේ රහස් 12