වයස අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ට පැයකට වැඩියෙන් ජංගම තිර නම් දෙන්නම එපා!
ළදරුවෙකුගේ දිවි ගැලවු පුංචි Facebook  සටහන
දරුවාගේ උගුරේ ආසාදනය වීම බැක්ටීරියා ආසාදනයක් විය හැකිද?
ළමුන්ගේ දන්ත ගැටලු: මෙන්න ඒ සදහා විශේෂඥ උපදෙස්
මගේ අවුරුදු තුනක් වු පුංචි පැටියාට ලියන්න හුරු කලේ මෙහෙමයි.
දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය විටමින් වර්ග සහ ඒවා සපයන අහාර වර්ග
නිද්‍රා ඇප්නියාව නොහොත් නින්දෙන් දරුවාගේ නාසය අවහිර වීම (Sleep Apnea)
දරුවාට භාෂාවන් වැඩි ගණනක් කතාකිරීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්නේ කෙසේද?
ළදරුවන්ගේ සොදුරු ආදරය  ඔබටද?
දරුවාගේ සෞඛ්‍ය දවස් දහයකින් ඉහල නංවමු!
ඔබේ දරුවන් ආචාරශීලී කරන්න නම් මේ දේවල් වලින් වළකින්න.
ඇන්ටිබයටික්ස් Antibiotics නොහොත් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු