කටට සැරට කෑම කන මව්කිරි දෙන මව්වරුන්ට පහසුවෙන් කෑම කවන්න පුළුවන් දරුවන්?
මව්කිරි ලබා දීමෙන් පසු පියයුරු එල්ලා වැටීම වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
මව්කිරි දෙන මව්වරුන්ගේ තන පුඩු  ආසාදන වලින් ආරක්ෂා කරගන්න මග
මව්කිරි දෙන විට නුසුදුසු ආහාර හා සුදුසු  ආහාර
මව්කිරි දීමෙන් පසු ඔබේ තනපුඩු පිරිසිදු කිරීම
මව්කිරි දීම: සියලු වේදනාවන් දරා ගනිමින් අනතුරකට ලක්ව සිටියදීත් මව්කිරි දුන් අම්මා
මව්කිරි දීම මව් හදවත සුවපත් කරයි!
මේ අම්මා දොවන ලද මව්කිරි නිල්පාට වුනේ ඇයි?
පියයුරු පිළිකාවක් සහිත මවක්  සිය පුතුට මව්කිරි ලබාදෙන හද සසල කල මොහොත
මව්කිරි දොවා ගැනීමේදී හා අසුරා තිබීමේදී සිදු වන මේ අත්වැරදි එය නරක් වීමට හේතු විය හැක.
හොඳින් කිරි දෙන ලොව පුරා මව්වරුන්ගේ රහස් දැනගන්න.
මව්කිරි, එළකිරි  හා පිටිකිරි අන්වීක්ෂයේ ඇසින්