මව්කිරි ලබා දීමෙන් පසු පියයුරු එල්ලා වැටීම වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
මව්කිරි දෙන මව්වරුන්ගේ තන පුඩු  ආසාදන වලින් ආරක්ෂා කරගන්න මග
පියයුරු පිළිකාවක් සහිත මවක්  සිය පුතුට මව්කිරි ලබාදෙන හද සසල කල මොහොත
මව්කිරි දොවා ගැනීමේදී හා අසුරා තිබීමේදී සිදු වන මේ අත්වැරදි එය නරක් වීමට හේතු විය හැක.
මියගිය අම්මාගෙන් කිරි බොමින් හිටි පුංචි පැටියෙකු පිළිබඳ හද රිදවන කතාවක්
රාත්‍රී නින්දේදී තවමත් නිතර නිතර කිරිබොන බබාගේ කිරිබීම නවත්වන්නේ කොහොමද?
මව් කිරි දෙන අම්මාගේ පියයුරු වල කිරි පිරීම වලක්වන සත්කාර 6 ක්
මව් කිරි දීම නොකළයුතු අවස්ථා ගැන ඔබ දන්නවද?