ප්‍රසූතියෙන් පසු උදරය එල්ලා වැටීම (Diastasis recti) ගැන පැහැදිළි කිරීමක්
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු හිසකෙස් යෑම:  ප්‍රසුතියෙන් පසු ලස්සන කෙස් කළඹක් හීනයක්ද?
මවකගේ පශ්චාත්-ප්‍රසව සිරුරේ වෙනස්කම් වල යථාර්ථය!
ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ මගේ මතක ශක්තියට මක් වෙලාද?
සිසේරියන් සැත්කමකින් පසු ඇතිවන සාමාන්‍ය සිදුවීම් ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු පැන නැගෙන රූපලාවන්‍ය හා සම්බන්ධ ගැටලු 7ක්
දරු ප්‍රසූතියට සම්බන්ධ ඔබ මීට පෙර අසා නැති ඉන්දියානු පිළිවෙත් 10
ප්‍රසුතියෙන් පසු අධික රුධිර වහනය නිසා පැටියව අතට ගන්නටත් පෙර අම්මා මෙලොවින් සමුගත්තා
Heavy Bleeding Post-Delivery: This Mum Died Before She Could Even Hold Her Baby
දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු ප්‍රසූත විවරයට දමන මැහුම් ඉක්මනින් සුව කර ගත හැකි ක්‍රම
ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් මේ පහසු අත්බෙහෙතින් කුරුලෑ වලට සමුදෙන්න ඔබට පුළුවන්