සිසේරියන් සැත්කම් වල අවධානම්: අතපසුවීමෙන් හිස කැපීම නිසා අළුත උපන් බිලිඳා මිය යයි
සීසේරියන් සැත්කම් වලට සීමාවක් තිබේද?
මළදරු උපත් ඇති වීමට හේතුව නූතන සමීක්ෂණ වලින් සොයා ගනී
දසමාසයක් වූ අපුරු චාරිකාව - දහවෙනි මාසය
සිසේරියන් කැළලක හොඳ නරක ගැන ඔබේ සිතට නගින පැන වලට පිළිතුරු පෙළක්!
අවුරුදු දොලහක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්
දරු උපත දරුවාට දැනෙන විදිය ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?
බබා ලැබුණේ සිසේරියන් සැත්කමකින් වුවත් සාමාන්‍ය විදිහට වුවත්, මේ අම්මි ඒ ගැන කියන කාරණා අහන්න
You had a C-section, I had a normal birth: Here's what I want to say to you
කේරළ කාන්තාවක් උඩු ගුවනේදී සිය දරුවා බිහිකරයි!
ඔබේ පැටියා කුස තුළ හිඳීමෙන් ඔබට ලැබෙන වටිනාකම් හා ආරක්ෂාව ගැන ඔබ දන්නවද?
All you need to know about c-section recovery: Care and tips