ගැබිණි කාලයේ දරුවාගේ චලනය ගැන ඔබ දත යුතු දේ
ගර්භණී මව්වරුන්  බය නොවිය යුතු කාරණා
කුසේ ඉන්න පුංචි පැටියාගේ පා පහරින් මරණය පෙනී පෙනී ජීවත් වුනු අම්මා
මළදරු උපත් ඇති වීමට හේතුව නූතන සමීක්ෂණ වලින් සොයා ගනී
ගැබිණි මවකගේ කුසේ හට ගන්නා වැදෑමහ සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය
ඇස් වලින් කුස තුළ ඉන්න දරුවා ගැන ස්කෑන් පරීක්ෂණ කරන මිත්‍යා මත ගැන අලුත් අම්මලා වදවිය යුතුද?
ගර්භණීය මව්වරුන් අහන්න අකමැතිම කාරණා 10ක්
ගර්භනී සමයේ සහ පසු සමයේ බහුලව ඇතිවන සමේ වෙනස්කම් ගැන දැනුවත්ද?
සිසේරියන් කැළලක හොඳ නරක ගැන ඔබේ සිතට නගින පැන වලට පිළිතුරු පෙළක්!
ප්‍රසුතියෙන් පසු ඇති වන සෙලියුලයිට් තත්වය ගෙදරදීම ස්වභාවිකව නැති කරගන්නේ මෙහෙමයි
I lost my baby to stillbirth but I could have saved her
ගබ්සා වීම ඇතිවීමට හේතු විය හැකි ප්‍රධාන හේතු 6ක්