පොදු ස්ථාන වල හැසිරෙන ආකාරය පොඩ්ඩාට කියලා දෙමුද?
ඔබේ බබා අනෙක් අයට පහරදීම නතර කරන්නේ කෙසේද?
දරුවන්ට පහර දීම නිසා පසුකාලීනව ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් තුල ගැටළු මතුකරයි.
විනය හැසිරවීම කලින්ම ආරම්භ කළ යුතුද?
ඕනෑම වයසකදී දරුවෙකුගේ විනය මෙසේ හැසිරවිය හැකිය.
තරහ ගිය ළමයෙකුගේ හැසිරීම හා කටයුතු කිරීමට  විශිෂ්ඨ ක්‍රම දහයක්
දරුවන්ට විනය, හික්මවීම සහ අවනතකම හුරුකල හැකි සාර්ථක ක්‍රම 10ක්
දඟ දරුවන්ගේ අවකල් ක්‍රියාවන් වැළක්විය හැක්කේ කෙසේද? දරුවන්ට දිය යුතු දෑ තුනක්
ඔබේ දරුවාට පහර දෙනවා වෙනුවට,  මෙන්න මේ දේවල් 3 උත්සාහ කර නොබලන්නේ ඇයි?
ඔබ දරුණු දෙමව්පියෙක්ද? ඒ බව ඔබේ දරුවා තුලින් විදහා පාන්නේ මෙහෙමයි
ඔබේ දරුවන් සටන් කිරීමෙන් හා පහර දීමෙන් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
මගේ පස් වියැති දරුවාට පහර දීමෙන් වැලකී සිටීමට මම යොදා ගත් පහසු උපක්රම 5ක්