දරුවන්ට ආදර්ශමත් දෙමව්පියන් (Role model) වන්නේ කෙසේද?
2018 වසරේ දරුවන් කෙරෙහි දෙමාපියන්ගේ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගන්නේ කෙසේද?
අම්මා කෙනෙකුගේ තනිකම පාළුව ඔබටත් ඉඳහිට දැනෙන්නට පුළුවන්
වෙනත් දරුවෙකුගේ සාර්ථකත්වය දරාගන්නට අමාරුද?
පුතුන් ලද දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ  හැගීම් වලට සහාය ලබාදීම අත්‍යාවශ්‍යයි.
දරුවන් රුක බලා ගැනීම: බිල් ගේට්ස්ගේ දරුවන් රුක බලා ගැනීම තුල උගත යුතුම පාඩම් තුනක්
දරුවන්ට හානිකර දෙමව්පියන්ගේ හැසිරීම් : ඔබත් මේ දේවල් කරනවාද ?
දරුවාට ගණිතය උගන්වමු: දෙමාපියන්ට පුංචි අත්වැලක්
දරුවන්ගේ කනස්සල්ලට දෙමව්පියන් දායක වන විධි 6ක්
දරුවා අමතක වීම නම් සින්ඩ්‍රෝමය "Forgotten Baby Syndrome” (FBS).  මෙය ඔබටත් සිදුවිය හැකිද?
දරුවන්ට කවි නිසඳැස් ලිවීම උගන්වන්නේ කෙසේද?
මරණය ගැන රුදුරු ඇත්ත ඔබේ සොදුරු පොඩිත්තාට  කියාදෙන්නේ කෙසේද ?