කොළ මල් ගෝවා නැතහොත් බ්‍රොකොලි (Broccoli) හරි ක්‍රමයට තම්බාගන්නේ කොහොමද?
විසිතුරු කේක් සරසාගන්න රසම රස කේක් අයිසිං ඔබත් හදාගන්න...
කරවිල කන්න හොර බබාලට කරවිල කවාගන්න: රසම රස කරවිල චිප්ස්
ළඟ එන නත්තල වෙනුවෙන් නත්තල් කේක් රෙසිපියක්
පොඩිත්තන්ට, පවුලේ සැමට රසට රසේ අතුරුපසක් ජෙලෝ පින් වීල් රෝල්
ගැබිණි මවකට රසම රස අච්චාරු වර්ග හතක්
පොඩ්ඩන් කන්න කැමති බිත්තර පීසා!
සතියක මෙනුව කල්තියා පිළියෙළ කරගන්නේ මෙහෙමයි
රස ගුණ සපිරි, පොඩ්ඩන්ට සුපිරි, වට්ටක්කා පුඩිං
මුට්ට කිරිහොදි ඔබේ දරුවාට
රස ගුණ පිරි හරිම පහසු කුකුල් මස් බත්
පෑන් කේක් වලින් හා පැටියෙක් හදමුද?