ඔබේ දරුවාගේ උණ සඳහා නිවසේ ඇති පිළියම්
බ්‍රොන්කියොලයිටිස් ගැන මවකගේ අනතුරු ඇගවීම්
සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සදහා දරුවන්ට පුදුම හිතෙන අත්බෙහෙතක්
ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා උණ ගැන මිත්‍යා විශ්වාස
ඔබේ දරුවාගේ සිරවු  නාසය: ඔබ දැනගත යුතු දේ
දරුවාගේ නාසය සිරවීම: මෙන්න බුලත් කොළයෙන් බෙහෙතක්
නොකියාම ආ අමුත්තාගෙන් මං ඉගෙන ගත් පාඩම : උණ වලිප්පුව
දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථානවලින් වැළදෙන රෝග වලට විශ්මිත සාම්ප්‍රදායික පිළියමක්
The honey wrap: Is it an effective treatment for phlegmy coughs in kids?
My grandmother’s traditional remedy will help your child overcome 'daycare sickness'
දෙවියන්ගේ ලෙඩ ගැන දෙමාපියන්ට වැදගත් විස්තර
Pregnant and diagnosed with influenza A: Gayathri shares her story