හොඳ නැන්දම්මා කෙනෙක් වෙමුද ?
හැම දෙයටම ඇගිලිගසනා නැන්දම්මා එක්ක නිවාඩු මාසයේ ගෙදර ඉන්නේ කොහොමද?
ප්‍රසුතියෙන් පසු ගැටළු: මගේ දුවව දෝතට ගන්න කලින් මගේ නැනදම්මා ඇයව ගත්තා...
"මා ජිවත් වන්නේ මගේ ස්වාමියාගේ ඥාතීන් සමඟ. දැන් නම් මට එපා වෙලා!"
"මගේ විවාහය love marriage එකක් ... නමුත් මම අද ඒ ගැන පසුතැවෙනවා."
මම දරුවන් රැකබලා ගන්නා ආකාරයේ නිතර වැරදි සොයන මගේ නැන්දම්මා මාව කෝපයට පත්කරනවා.
නැන්දම්මට කවදාවත් නොකිය යුතු කාරණා 10ක්
"මගේ සැමියාගේ දෙමාපියන්ට මම කැමති නෑ. ඒත් මගේ දුව ඔවුන්ට ගොඩක් ආදරෙයි"
නැන්දම්මත් එක්ක වැඩ කරන්න ලේසි නැත්නම් මේ කරුණු 5 ගැන සිතා බලන්න
මගේ නැන්දම්මා එක්ක මිතුරියක් වගේ ඉන්න මං ගත්ත උත්සාහයන් 4 ක්