සැමියා බිරිදට නොදැන කරන වැරදි
ආදරණීය සැමියානනී, ඔබට ස්තුතියි
බිරිඳගේ මානසික පීඩනය දෙගුණ තෙගුණ කරන්නේ දරුවන් නොවේ සැමියයි!
විඩාබර මව්වරුන් දිරිගන්වන්න සැමියාට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්.
ස්වාමිපුරුෂයන්ට පමණයි,  ප්‍රවේශමින් මේ වැරදි ඔබේ විවාහය විනාශය කරා ගෙන යාවි
සැමියන්ට පණිවිඩයක්: ඔබේ බිරිඳට අර සෙල්ෆි එක ගන්න දෙන්න එපා...
ඔබේ ප්‍රිය බිරිඳට සොඳුරු සම්බාහනයක් දෙන්න මේ විධියට පුළුවන්
5 Marriage lessons from a dad in his forties
මේ පස් දෙනාට වඩා ඔබේ බිරිදට ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතුයි.
බිරිඳගේ කේන්තිය අවුස්සන්න සැමියා කරන පුංචි දේවල් 6 ක්
විවාහක පිරිමියෙකු කිසි විටකත් නොයැවිය යුතු කෙටි පණිවිඩ (SMS) වර්ග 7