දරුවන්ට ආදර්ශමත් දෙමව්පියන් (Role model) වන්නේ කෙසේද?
2018 වසරේ දරුවන් කෙරෙහි දෙමාපියන්ගේ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගන්නේ කෙසේද?
අම්මා කෙනෙකුගේ තනිකම පාළුව ඔබටත් ඉඳහිට දැනෙන්නට පුළුවන්
දරුවාට ගණිතය උගන්වමු: දෙමාපියන්ට පුංචි අත්වැලක්
දරුවන්ට කවි නිසඳැස් ලිවීම උගන්වන්නේ කෙසේද?
අම්මාගේ ආදරය දරුවන් බුද්ධිමත් කරයි.
දරුවා සමඟ ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන කතා බහ කරන්නේ කෙසේද?
තරු සටහන් ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද? ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කෙසේද?
දරුවාට උගත් කම පමණක් දීම, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අනාගතය අසාර්ථක කරයි!
පියවරුන් විසින් දරුවන්ට කතන්දර කියා දීමේන් ඇතිවන බලවත් වාසි පහක්
හැමදේම ගැන අශුභවාදීව හිතන දරුවා දිරිමත් කරමින් අවධානම අවබෝධ කර දෙන්නේ කොහොමද?
අද්විතීය මවක් හෝ පියෙක් වන්නේ කෙසේද?