ප්‍රසූතියෙන් පසු උදරය එල්ලා වැටීම (Diastasis recti) ගැන පැහැදිළි කිරීමක්
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු හිසකෙස් යෑම:  ප්‍රසුතියෙන් පසු ලස්සන කෙස් කළඹක් හීනයක්ද?
මවකගේ පශ්චාත්-ප්‍රසව සිරුරේ වෙනස්කම් වල යථාර්ථය!
ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ මගේ මතක ශක්තියට මක් වෙලාද?
පසු-ප්‍රසව විශාදය (Postnatal Depression) නිසා ඔබත් කනස්සල්ලෙන්ද?
සිසේරියන් සැත්කමකින් පසු ඇතිවන සාමාන්‍ය සිදුවීම් ගැන ඔබ දැනුවත්ද?
මම මහත වැඩියි කියලා වසර 17 කට පසු මගේ සැමියා මා අතහැර ගියා
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු පැන නැගෙන රූපලාවන්‍ය හා සම්බන්ධ ගැටලු 7ක්
දරු ප්‍රසූතියට සම්බන්ධ ඔබ මීට පෙර අසා නැති ඉන්දියානු පිළිවෙත් 10
ප්‍රසුතියෙන් පසු අධික රුධිර වහනය නිසා පැටියව අතට ගන්නටත් පෙර අම්මා මෙලොවින් සමුගත්තා
Coping with breastfeeding issues and avoiding postnatal depression - what you need to know
Heavy Bleeding Post-Delivery: This Mum Died Before She Could Even Hold Her Baby