වානිජකරණයෙන් මිදී සැබෑ ආදරණීය අරුතකින් වැලන්ටයින් දිනය සමරමු!
ඔබේ සැමියා ඔබේ ආත්මීය සහකරුවාද?
ඔබේ බිරිදට මෙන්න මෙහෙම ලස්සනයි කියමුද?
ඔබේ මංගල සංවත්සරය සැමරීමට විශේෂ හේතු තුනක්
ඔබේ බිරිඳ ගේ බර වැඩිවීම නොසලකා ඇය සුන්දර බව ඇයට අගවන්න පුළුවන් ක්‍රම පහක්
ජිවිතයේ මැරතන් තරඟය තුළ ඔබේ ලිංගික ජීවිතය පණ අදිනවාද?
ඔබේ බිරිඳගේ රිදෙන හදවත සුව කරන්න ක්‍රම පහක්
ප්‍රේමය ගැන කව් ගී ලියැවිලා ඇත, එනමුත් එය හඳුනාගත් කෙනෙක් නැත
නිරුවත් නොවී ඔබේ ස්වාමියා සොඳුරු එක්වීමකට පොළඹවාගන්නේ මෙහෙමයි
මැදිවියට පිවිසුණු පියෙකුගෙන් ඔබේ යුග දිවියට වටිනා පාඩම් 5ක්
ආදරෙයි නොකිව්වත් ඔබේ සැමියා ඔබට සැබැවින් ඔබ ආදරය කරන බවට සලකුණු දහයක්
ඔබේ ප්‍රිය බිරිඳට සොඳුරු සම්බාහනයක් දෙන්න මේ විධියට පුළුවන්