වයස අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ට පැයකට වැඩියෙන් ජංගම තිර නම් දෙන්නම එපා!
ළදරුවෙකුගේ දිවි ගැලවු පුංචි Facebook  සටහන
දරුවාගේ උගුරේ ආසාදනය වීම බැක්ටීරියා ආසාදනයක් විය හැකිද?
ළමුන්ගේ දන්ත ගැටලු: මෙන්න ඒ සදහා විශේෂඥ උපදෙස්
දරුවාගේ සෞඛ්‍ය දවස් දහයකින් ඉහල නංවමු!
ළමා තරබාරුකම: ළමා තරබාරුකමට හේතු විය හැකි මේ පුරුදු වලින් දරුවා ඈත් කරමුද?
අළුතින් මිලදී ගන්නා ඇඳුම් කිසි විටෙකත් සොදන්නේ නැතිව අඳින්නට එපා!
පොල් තෙල් වලින් අහාර පිසීම සෞඛ්ය සම්පන්නද නැතහොත් අහිතකරද?
අසනීපයකින් පසු ඔබේ දරුවා පාසලට ආපසු යැවිය යුත්තේ කවදාද?
තාත්තායි දුවයි මේ ආදරයයි - ඇබැද්දියක් වෙලා
Dr. Dinu අපට කියයි: චූටි පැටියා මුත්‍රා පහ කරන්නේ වේදනාවෙන්ද?
වැඩෙන දරුවාට පිරිසිඳු යට ඇඳුම් පැළඳවිය යුත්තේ ඇයි?