රස වෑහ‌ෙ‌න කොෆි කේක් එකක් ග‌ෙදර හදන්න‌ේ ම‌ෙහ‌ෙමයි

 රස වෑහ‌ෙ‌න කොෆි කේක් එකක් ග‌ෙදර හදන්න‌ේ ම‌ෙහ‌ෙමයි

ග‌ෙදර වුනත් හදන්න පුළුවන් කොෆි කේක්

කොෆි කේක්එකක් ග‌ෙදර හදන්න පුළුවන් නම් ක‌ොච්චර හ‌ොදද න‌ේද? බබාලා විතරක් න‌ෙම‌ෙයි ඔන්න ඔයාග‌ේ හස්බන්ඩ් වුනත් ඒකට නම් කැමති ‌වේවි. ‌මේ ක‌ේක් එක හදන එක එච්චර අමාරු නැහැ. එහ‌ෙනම් අපි අද හදලා බලමුද?

 කොෆි කේක්  සදහා අවශ්‍ය ද‌ේවල්

 •  පාන්පිටි 50 g
 •  දියකරගත් බටර් 40 g
 •  සීනි 20 g
 •  බිත්තර 3
 •  නෙස්කැෆෙ තේ හැඳි 1 ක් උණු වතුර මේස හැඳි 1 දාලා දිය කරගන්න 
 •  නැවුම් කිරි 30 ml
 •  වැනිලා තේ හැඳි 1
 •  ලුනුකුඩු පිංචක් 
Icing
 •  විපින් ක්‍රීම් 200 ml
 •  සීනි මේස හැඳි 3-4 වගෙ
 •  රටකජු අවශ්‍ය ප්‍රමාණෙට.
 •  නෙස්කැෆෙ තේ හැඳි 1 දියකරගන්න 

සාදන ක්‍රමය

කොෆි කේක්
 • මුලින්ම බාජන දෙකක් ගන්න. දැන් බිත්තර 3 න් බිත්තර 2 ක් සුදුමද සහ කහමද ව‌ෙන් කරගන්න.
 • අනිත් ඉතුරු වෙලා තියෙන බිත්තරෙ කහමදෙ දාපු බාජනයට දාන්න.
 • සුදු මද වෙනම තියන්න ඒක පස්සේ හදමු. දැන් කහමද දාපු බාජනයට පිටි එක නොදා අනිත් ඔක්කොම දාලා කලවම් කරන්න හැමදෙයක්ම දිය වෙනකන්.
 • අන්තීමට පිටි එක හලලා එ බාජනයටම දාලා හොඳට කලවම් කරලා පැත්තකින් තියන්න.
 • මෙතන බීට් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. අවන් එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න.
 • දැන් බිත්තර සුදු මදේ බීට් කරන්න ඕනෙ ඒකට වෙනම සීනි 40 g අවශ්‍යයි.
 • සීනි ටික ටික දාලා හිම ව‌ගේ වෙන්න බීට් කරගන්න. දැන් කලින් හදපු පිටි මිශ්‍රණයයි බිත්තර සුදුමදෙයි ⁣එකට හෙමින් කලවම් කරන්න. ‌මේ ‌වේලා‌ෙවේ බීට් කරන්න යන්න එපා.
 • ත‌ෙල්දා කඩදාසියක් දාපු තැටියකට දාලා 150 C ප්‍රීහීට් කරපු අවන් එකේ විනාඩි 25-30 බේක් කරගන්න. ඔයාලාට කැමති විදියකට ‌කේක් එක තැටියේ අතුරන්න පුළුවන්. ‌‌මෙහිදි ‌කොටස් ද‌ෙකකට ගන්න පුළුවන් ‌ව‌ෙන්න තුනියට අතුරා තිය‌ෙනවා.
 • දැන් විපින් ක්‍රීම් එකට සීනි දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. නෙස්කැෆෙ එකත් එකටම දාලා බීට් කරගන්න.
කේක් එකට හොඳට නිමුනට පස්සේ මම දෙකට කපලා මැද විපින් කරලා උඩටත් විපින් කරලා රටකජු පොඩියට කපලා සරසගත්තා.
 
ඉතින් මෙන්න මෙ විදියට තමයි කොෆි කේක්එක හැදු‌වේ. කොෆි සුවද එක්ක ක‌ේක් එක රසවිදින්න ඔබට දැන් පුළුවන්.
 රස වෑහ‌ෙ‌න කොෆි කේක් එකක් ග‌ෙදර හදන්න‌ේ ම‌ෙහ‌ෙමයි
අද අපිට මේ රසම රස කොෆි කේක්එකක් ග‌ෙදරදීම හදාගන්න අයුරු අපට අද කියා දු් අනූෂා ජිවනී මහත්මියයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සුලඟ වත් වදින්නේ නැති ඈත දුරු රටක ඉදන් මුහුණු පොත හරහා අපේ රටේ අම්මලාට කියාදෙන දේවල් අති මහත්, ඒ වගේම ඇය  සුන්දර දියණියකගේ මවක්, මේ තොරතුරු අපේ අම්මලා වෙත ලබා දීම ගැන ස්තුති වන්ත වෙනවා. ඉදිරියටත් අපි ඇයගෙන් රසම රස කෑම වට්ටෝරු බලාපොරොත්තු වෙමු
කතන්දර ලිපි