ගමනක් යන්න සුදානම් වෙද්දී තාත්තාටත් උදව් කරන්න පුලුවන් මෙහෙමයි .

ගමනක් යන්න සුදානම් වෙද්දී තාත්තාටත් උදව් කරන්න පුලුවන් මෙහෙමයි .

අපි ගමනක් යන්න සැරසෙද්දී සැමියා ඉක්මනින්ම සුදානම් වී බිරිද පරක්කු යැයි දොස් පවරනවා. ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද ?

මේ ලිපිය මම ලියන්න හිතුවේ බොහොමයක් අම්මලා මූණ දෙන ගැටළුවක් ගැන කථා කරන්නයි. අපි ගමනක් යන්න සැරසෙද්දී සැමියා ඉක්මනින්ම සුදානම් වී බිරිද පරක්කු යැයි දොස් පවරනවා. ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? පියවරුන්ගේ සහය තිබ්බා නම් අපි ඉක්මන් වෙනවා නේද?

බිරිදකට නිවස තුල රාජකාරි බහුලයි. එයාට කිසිම ගමනක් හිතපු ගමන් යන්න බැහැ. එයා මත යැපෙන පිරිස වැඩියි. බිරිද එයා ලෑස්ති වෙන්න ඕනී. දරුවන්ගේ  කෑම ලෑස්ති කරගන්න ඕනී. එයාලාගේ ඇදුම් ලෑස්ති කරන්න ඕනී. ඊට අමතරව එයාලාව බලාගන්නත් ඕනී.

ඉතින් මේ බබාලාගේ තාත්තී ඉක්මනින්ම ලෑස්ති වෙලා පුපුර පුපුරා ඉන්නේ නැතුව අම්මිට ටිකක් උදව් වෙන්න.

අපි බලමු  පියවරුන්ගේ සහය කොහොමද දෙන්න පුළුවන් කියලා.

ගමනක් යන්න සුදානම් වෙද්දී තාත්තාටත් උදව් කරන්න පුලුවන් මෙහෙමයි .

1. බබාලාව බලලා දෙන්න.

දරුවන්  රැකබලා ගැනීම ටිකක් අමාරු වැඩක්, හදිසි වැඩ අතරට ඒකත් යෙදුනාහම වේලාව වැඩිපුර යනවා.

ඉතින් හොදම දේ තමයි බිරිදට අනෙක් වැඩ කරගන්න පහසුවෙන්න තාත්තාට පුලුවන්  දරුවන් රැකබලා ගන්න.

2. බබාලාව සුදානම් කරගන්න.

බබාලා සුදානම් කරන එකත් ලේසී පහසු කාර්යයක් නම් නොවේ. එයාලාව සෝදන්න ඕනී. ඇදුම් අන්දන්න ඕනී.

අම්මාට බබාලාගේ දග වැඩත් එක්ක ඒකට වේලාවක් යනවා

ඉතින් අම්මාව ඉක්මන් කරගන්න ඕනී නම් හොදම දේ තමයි දරුවන්ගේ මේ රාජකාරි කටයුතු වලට තාත්තා  උදව් කරන එක.

ගමනක් යන්න සුදානම් වෙද්දී තාත්තාටත් උදව් කරන්න පුලුවන් මෙහෙමයි .

3.ඇදුම් අයන් කරලා දෙන්න

අම්මාට බබාලාගේ වැඩ කටයුතු අතරේ ඇදුම් අයන් කරන්නත් වේලාවක් ඕනී වෙනවා. ඒ සදහා වෙන්කරන්න වෙන්නත් ඇයට තියෙන සීමිත කාලයෙන් කොටසක්, අන්න ඒ නිසා ඇයට එම කටයුතු වලට සහය දෙන්න.

4. ගමන් බෑගය සුදානම් කරගන්න.

ගමන් බෑගය ලස්සනට ,පිලිවෙලට සුදානම් කර ගන්න තමයි අම්මාට වැඩි වේලාවක් යන්නේ , බබාලාගේ කෑම, ඇදුම් අනෙකුත් අවශ්‍යතා පිලිවෙලට අසුරා ගන්න උදව් කරන්න තාත්තාටත් පුලුවන්.

5. බබාලාට කෑම ටිකක් කවන්න.

මේකනම් හිතන තරම් ලේසී රාජකාරියක් නම් නොවේ. ඔය තරහා යන තාත්තලා ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න හොද ක්‍රමයක් මේක, බිරිදට ඇයි මෙච්චර වෙලා යන්නේ කියලා එතකොට ඔබටම වැටහේවි.

ඉක්මනින්ම ලෑස්ති වෙලා තරහා ගන්නේ නැතුව තාත්තලාට පුලුවන් උදව් වෙන්න. තරහා නොගෙන ඉන්න එක ඔබේ ශරීර සෞඛ්‍යයටත් හොදයිනේ. ඒ වගේම රාජකාරි බෙදා ගැනීම තුල සැමියා, බිරිද වශයෙන් ඔබ දෙපල තුල ඇති ආදරයද ශක්තිමත් වේවි.

කතන්දර ලිපි