කුරුම්බා වලින් වස විස නැති ජෑම් එකක්

කුරුම්බා වලින් වස විස නැති ජෑම් එකක්

ඔබට ස්තුතියි කල්‍යාණි වීරකෝන් මහත්මිය!

මව්වරුන්ට පහසු තවත්  රස රහසක් කියන්නයි මම මේ සුදානම් වෙන්නේ. එනම් කුරුම්බා ජෑම්. මේ කුරුම්බා ජෑම් රහසත් අපිත් එක්ක බෙදා ගත්තේ ගමේ සමිති  සමාගම්  වලට සහභාගී වෙමින් ඒ තුලින් ලබා ගන්නා දැනුම අපිට තිලිණ කරන පාදුක්කේ කල්‍යාණි වීරකෝන් මහත්මියයි.

කුරුම්බා ජෑම් Recipe

1. ලපටි කුරුම්බා මද ටිකක් සූරා බෙන්ඩර් කරගන්න.

2. දැන් භාජනයක් ලිපේ තිබා සීනි ටිකක් දමා කුරුම්බා මදද ලුණු ටිකක් දමා හැඳි ගාන්න.

3. මෙයට වෙළෙඳ පොළෙන් මිලදී ගත හැකි සිට්රික් ඇසිඩ් ටිකක් හෝ එසේ නැතිනම් ඉදිච්ච පැෂන් ගෙඩියක් උණුවතුරට දමා ටිකක් වෙලා තබා දෙකට කපා ඇතුලේ මද ඉවත් කරන්න. දැන් ලෙලි දෙක  කුරුම්බා මද තබන තබන දමන ලද වෙලාවේම මිශ්‍රණයට එකතු කාඔ මිශ්‍රණය සාදා නිම වන තෙක්ම එම භාජනයේ තබන්න.

4. වැනිලා බින්දු කිහිපයක් එකතු කරන්න.

5. පාට අවශ්‍ය නම්  ස්වභාවිකව වර්ණ ගැන්වීමට පැණි පාට සඳහා  කර කරගත්  සීනි ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නැතිනම් වෙළෙඳපොළෙන් මිලදී ගත හැකි කලරින් ඔබ කැමති පාටකින් එකතු කරන්න.

6. මෙම මිශ්‍රණය මද ගින්නේ තබා ජෑම් පදනම එනවිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න

කුරුම්බා ජෑම් ඇසුරුම් කිරීම

I. පිරිසිදු බෝතලයක් උණු වතුරෙන් හොඳින් සෝදා හොඳින් වියළා ගන්න.

II. භාවිතයට පෙර උණූවතුර බඳුනක විනාඩි 5 ක් ගිල්වා තබන්න .(ඇතුළට වතුර නොයන සේ )

III. බෝතලය උණු වතුරෙන් ඉවතට ගෙන ඒ තුළට මිශ්‍රනය තෙරපමින් අවකාශ නැති වන සේ පුරවා තද කරමින් මිශ්‍රණය අසුරන්න. ඉන්පසු බාජනයේ කට හොඳින් වසන්න.

IV. දැන් බඳුන උණුවතුර භාජනය ගිල්වා මද වේලාවක් තබන්න. ඉන්පසු ශිතකරණයේ අසුරන්න.

ඔබට ස්තුතියි කල්‍යාණි වීරකෝන් මහත්මිය

 

කතන්දර ලිපි